Společnost The Sheriffs Office byla pověřena Ministerstvem spravedlnosti, aby vykonávala rozhodnutí vydaná v České republice proti dlužníkům se sídlem nebo majetkem v Anglii či Walesu.

Náš národní tým úředníků pro výkon soudních rozhodnutí jedná pod řízením našich úředníků pro výkon pověřených Nejvyšším soudem (Authorised High Court Enforcement Officers) dle schválení předsedy Sněmovny lordů (Lord Chancellor) a Ministerstva spravedlnosti (Ministry of Justice).

Evropský exekuční titul (EEO) a Evropský platební rozkaz (EOP)

Výkon se provádí dle Evropského exekučního titulu a Evropského platebního rozkazu, které umožňují věřiteli vymáhat rozhodnutí v jiném státě EU bez potřeby dalších soudních jednání. O certifikát Evropského exekučního titulu nebo Evropský platební rozkaz požádejte u soudu, který vydal rozhodnutí.

Pokyny pro společnost The Sheriffs Office

  • Zavolejte nám na +44 333 001 5100 nebo zašlete e-mail (prosím, berte na vědomí, že členové našeho týmu hovoří pouze anglicky).
  • Je-li to zapotřebí, obrátíme se na vás s formuláři k podpisu.
  • Získáme výnos o exekučním příkazu vašim jménem a začneme s vymáháním.

Jiné služby

  • Máte-li ve VB dlužníka, aniž byste proti němu drželi soudní rozhodnutí, obraťte se na nás pro pomoc.
  • Můžeme také vašim jménem provést průzkum a najít dlužníka a jeho majetek.

Další kroky

Pro více informací nebo pokynů prosím zašlete e-mail nebo zavolejte na +44 333 001 5100.