The Sheriffs Office is door het Ministerie van Justitie aangesteld om vonnissen die in Nederland zijn uitgereikt aan schuldenaars die in Engeland of Wales zijn gevestigd of activa in deze landen bezitten, ten uitvoer te leggen.

Een landelijk team van tenuitvoerleggingsfunctionarissen handelt onder toezicht van onze Bevoegde Gerechtsdeurwaarders van het High Court (Authorised High Court Enforcement Officers), zoals is goedgekeurd door de Grootkanselier (Lord Chancellor) en het Ministerie van Justitie (Ministry of Justice).

Europese Executoriale Titel (EET) en Europese Betaalopdracht (EOP)

De tenuitvoerlegging wordt uitgevoerd aan de hand van een EET-certificaat of een Europese Executoriale Titel, een certificaat waarmee een schuldeiser een vonnis in een andere EU-staat ten uitvoer kan leggen zonder hiervoor enige andere gerechtelijke procedures te hoeven ondernemen. Men kan een EET-certificaat of Europese Executoriale Titel aanvragen bij de rechtbank die het vonnis heeft uitgereikt.

Opdracht geven aan The Sheriffs Office

  • Bel ons op +44 333 001 5100 of stuur ons een e-mail (let op: onze teamleden spreken alleen Engels)
  • We zullen u contacteren met de formulieren voor uw handtekening waar nodig
  • We zullen het 'writ of control' (bevelschrift tot betaling van een schuld) namens u bekomen en beginnen met de tenuitvoerlegging.

Andere Diensten

  • Als u een schuldenaars heeft in het VK maar geen vonnis tegen hen, bel ons voor advies
  • We kunnen ook namens u onderzoek doen om de schuldenaars en hun activa op te sporen

Volgende stappen

Om meer informatie te krijgen of ons opdracht te geven, kunt u ons een e-mail sturen of bellen naar +44 333 001 5100.