Firma The Sheriffs Office została wyznaczona przez Ministerstwo Sprawiedliwości do egzekwowania orzeczeń wydanych w Polsce przeciwko dłużnikom posiadającym siedzibę lub majątek na terenie Anglii i Walii.

Nasz zespół specjalistów ds. egzekucji działa na terenie całego kraju pod kontrolą Upoważnionych Komorników Wysokiego Trybunału (Authorised High Court Enforcement Officers) zatwierdzonych przez Lorda Kanclerza (Lord Chancellor) i Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice).

Europejski Tytuł Egzekucyjny (EEO) i Europejski Nakaz Zapłaty (EOP)

Egzekucję przeprowadza się na mocy Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty, który umożliwia wierzycielowi wyegzekwowanie wyroku w innym państwie członkowskim UE bez potrzeby wszczęcia nowego postępowania sądowego. Wnioski o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty składa się w sądzie, który wydał orzeczenie.

Współpraca z The Sheriffs Office

  • Prosimy zadzwonić do nas na numer +44 333 001 5100 lub wysłać nam wiadomość e-mail (zwracamy uwagę, że członkowie naszego zespołu mówią wyłącznie po angielsku)
  • W razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania niezbędnych formularzy do podpisu
  • Uzyskamy w Państwa imieniu nakaz egzekucyjny i rozpoczniemy egzekucję

Inne usługi

  • Jeśli mają Państwo dłużnika na terenie Wielkiej Brytanii, ale nie został przeciwko niemu wydany wyrok, mogą Państwo zwrócić się do nas o pomoc
  • Możemy również przeprowadzić w Państwa imieniu poszukiwania w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika i jego majątku

Kolejne kroki

Aby uzyskać więcej informacji lub nas wynająć, prosimy wysłać e-maila lub dzwonić pod numer +44 333 001 5100.